För de som befinner sig i en människohandelssituation eller upplever våld i hemmet kan pandemins lockdown upplevas som dubbel isolering när de nu på grund av nedstängningen helt saknar tillgång till den hjälp och stöd de behöver. De kan inte söka hjälp på grund av smittfaran och samtidigt fokuserar alla system på corona-patienter medan stödet till andra nedprioriteras.

Den här externa situationen kan påminna traumatiserade människor om deras upplevelser och förstärka traumareaktioner. Isoleringen och lockdown gör att det är lättare att förstärka undvikande beteenden, impulsiva och kompulsiva reaktioner och självmedicinera sig med exempelvis alkohol.

Alla dessa sammanhängande begränsningar adderar till den sårbarhet som redan finns hos människor som överlevt våld och människohandel. Som specialister måste vi ta hänsyn till detta i vårt arbete med framtida patienter vi kommer att behandla under och efter pandemin.

“Förövarna finns i hela samhällsskalan. Det som uppmärksammas i Sverige är sexuellt tvång, men det finns ju andra typer av exploatering”. – Elena Timofeeva.

Hennes analys av de utmaningar som svenska myndigheter står inför går längre än så. Till exempel måste kunskapen också öka kring bemötande och rehabilitering av offren. “Människor med vissa upplevelser kan utveckla vissa komplexa, psykiatriska tillstånd som PTSD eller en kombination av tillstånd som det inte bara går att prata ut om eller be om att de ska försvinna. Och funkar man inte psykologiskt går det inte att komma tillbaka till samhället”.

Vikten av god terapi är också det som Anna vill lyfta som viktigast i hennes väg tillbaka.

“Jag är jättetacksam att jag fick stöd av NCEV och fick hjälp med traumabehandling och juridiskt stöd på mitt språk. Nu kan jag planera och ha tankar om vad jag vill göra med mitt liv. Jag vill inte sälja sex och nu förstår jag vad kan jag göra för att bygga mitt liv utan det. Jag är inte rädd längre. Jag vill inte ta livet av mig. Jag har hopp”.

COVID-19 har ändrat världen på oväntat sätt och både avbröt vardag och låste många människor hemma. Samtidigt försätter förövare att locka sina offer och sälja dem på nätet även mer än tidigare.  Därför vill vi uppmärksamma att offer för våld och exploatering inte får nedprioriteras i Corona-tider. Förövare har för länge sedan övergått från att locka sina offer på gatan till att använda internet. Nu när alla sitter hemma är teknologi ett huvudverktyg för förövare för att locka framförallt unga tjejer och kvinnor med chattförfrågningar, jobbförslag eller vänliga relationer. 

Traffickers use old and new methods to continue their exploitation during the pandemic. While traveling is restricted, sex tourism is replaced with webcams, which traffickers use to stream sexual abuse. Messaging apps such as Telegram are used to stream sexual abuse of human trafficking victims. A large-scale case of online exploitation of sex trafficking victims on the Telegram app was revealed in South Korea in March 2020.

In our experience at NCEV, exploitation continues also offline in massage salons where women are offered to sex buyers through intermediaries, such as hairdressers. As a result of the lockdown, the victims of trafficking remain unidentified and do not have access to the assistance they need.

 

 För 20 år sedan förbjudet mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige. Vad hänt sedan det? Artikeln av Nikita Girin.

Sverige är det första landet i världen som utropar på statlig nivå: prostitution är en extrem form av diskriminering av kvinnor, kroppen och personligheten kan inte vara en vara, det är nästan alltid ett oönskat ekonomiskt val, och om du tänker bättre, är det bristen på val. En av de taktiker som svenska myndigheter beslutade att hantera detta fenomen var att begränsa efterfrågan genom att straffa kunder (att sälja sex straffas inte).  “Novaya Gazeta”, med stöd av Sveriges officiella webbplats sweden.ru, talar om landets framgångar och misstag på vägen mot jämlikhet – ouppnåelig, så länge allmänheten har en levande idé om att en kvinna kan köpas.

Vad gäller psykiskt trauma efter människohandel och våld är det vanligt med reaktioner som chock och smärta, hög stressnivå och överväldigande känslor som är svåra att hantera. Reaktioner av stark ångest, depression, PTSD och hög suicidrisk förekommer ofta.

Tidigt upplevt våld och dessutom upplevd människohandel kan leda till att offren utvecklar en mer komplex symptomatologi och komplex PTSD.

Överlevande av människohandel och våld behöver känna sig trygga trots att det är så mycket otrygghet och ovisshet i deras liv. Att skapa en bra arbetsrelation är en grundläggande förutsättning för en psykologisk intervention. Man behöver skapa tillit, intimitet, känsla av kontroll, positiv självkänsla. 

Redan nu tittar en rysk antitraffickingorganisation på flera fall där människor utnyttjats och organisationen varnar för att trafficking kan öka i samband med fotbolls-VM.

– Vi tror inte att bara att det kommer att öka, utan vi ser att det är så, allt fler hör av sig till oss, säger Elena Timofeeva, grundare av den ryska antitraffickingorganisationen Safe House.

Det rör sig om allt från gästarbetare som tvingas bygga fotbollsarenor utan lön, men också om hallickar som letar efter lägenheter åt sina offer i de städer där matcherna kommer att spelas.

 

Hjälporganisationens budskap till svenska män som besöker Ryssland under fotbolls-VM är enkelt: ”Köp inte sex! Och informera oss gärna om du ser något misstänkt.”

” Straffet för att sälja sex är böter, men den ryska polisen missbrukar sin makt- ställning. Det är inte ovanligt att de tar in en prostituerad till stationen över veckoslutet, för att utnyttja henne sexuellt och stjäla hennes pengar.”

Close Menu