NCEV ger direkt stöd till människor som varit utsatta för olika typer av våld och människohandel.

Vi har individuell approach för varje person, i varje fall genomförs en behovsbedömning och ett individuellt stödprogram utarbetas. 

Vi arbetar förebyggande med riskgrupper genom utbildning och föreläsningar. NCEV arbetar också med allmänheten för att öka medvetenheten om människohandel och våld.

NCEV erbjuder föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar för att höja kunskapen och kompetensen hos specialister med olika bakgrund. Syftet är att kunna identifiera och ge stöd till offren för våld, sexuellt våld och människohandel samt personer från riskzoner. Tack vare dessa föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar ska du och ditt företag kunna hänvisa de rätt, samt kunna förhindra yrkesutbrändhet  bland specialister.

STÖDGRUPP

En stödgrupp för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp, eller i situation av människohandel, eller tagit dig ur prostitution där du kan prata med andra om dina upplevelser, dina känslor och få det stöd du behöver. 

Gruppen är ledd av en psykolog eller en sexrådgivare och kan hållas på svenska, engelska, ryska, franska eller spanska. Gruppen kommer att bestå av ca 6 deltagare och en ledare.

Att delta i gruppen är helt kostnadsfritt och vi träffas varje vecka under två timmar.

Du kan anmäla till våra stödgrupper när som helst genom att skicka intresseanmälan till stodgrupp@ncev.org

UTBILDNING FÖR SPECIALISTER

Vi gör föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar för att höja kunskapen och kompetensen hos specialister med olika bakgrund. Syfte är att kunna identifiera och ge stöd till offren för våld och människohandel och personer från riskzonen och kunna hänvisa de rätt, samt kunna förhindra yrkesutbrändhet  bland specialister.

FÖREBYGGANDE ARBETE

NCEV arbetar med riskgrupper genom specialanpassade utbildningar med utbildningsmaterial som är anpassat till olika målgrupper.

ÖKA MEDVETENHETEN

NCEV gör olika informationskampanjer som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om människohandel och våld.

VIll DU SAMARBETA MED OSS, HÄNVISA EN PERSON eller BESTÄLLA UTBILDNING?

Kontakta oss via email: ncev@ncev.org om du vill: 

  1. Hänvisa en person som behöver hjälp i händelse av våld eller människohandel till oss
  2. Boka en utbildning för specialister om identifiering, direkt stöd av offer för våld och människohandel
  3. Boka en utbildning  om utbrändhet samband med yrke
Close Menu