NCEV ger direkt stöd till människor som varit utsatta för sexuellt våld, prostitution och människohandel.

Vi har individuell approach för varje person, i varje fall genomförs en behovsbedömning och ett individuellt stödprogram utarbetas. 

Vi arbetar förebyggande med riskgrupper genom utbildning och föreläsningar. NCEV arbetar också med allmänheten för att öka medvetenheten om människohandel och våld.

NCEV erbjuder föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar för att höja kunskapen och kompetensen hos specialister med olika bakgrund. Syftet är att kunna identifiera och ge stöd till offren för våld och människohandel samt personer från riskzoner. Tack vare dessa föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar ska du och ditt företag kunna hänvisa de rätt, samt kunna förhindra yrkesutbrändhet  bland specialister.

INDIVIDUELLT STÖD

Vi erbjuder traumabehandling, vägledning och empowerment program till personer som har utsatts för sexuellt våld, utnyttjats i prostitution eller människohandel.

Vi erbjuder stöd på svenska, engelska, ryska, franska och spanska.

Befinner du dig inte i Stockholm?
Vi erbjuder också  videobehandling och vägledning.

Kontakta oss: ncev@ncev.org eller i Instagram chat: @weare_ncev

 

STÖDGRUPP

En stödgrupp för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp, eller i situation av människohandel, eller tagit dig ur prostitution där du kan prata med andra om dina upplevelser, dina känslor och få det stöd du behöver.

Gruppen är ledd av en psykolog eller en rådgivare och kan hållas på svenska, engelska, ryska, franska eller spanska. Gruppen kommer att bestå av ca 6 deltagare och en ledare.

Att delta i gruppen är helt kostnadsfritt och vi träffas varje vecka under två timmar.

Du kan anmäla till våra stödgrupper när som helst genom att skicka intresseanmälan till stodgrupp@ncev.org

UTBILDNING FÖR SPECIALISTER

VAD GÖR VI?

föreläsningar, seminarier, workshops och  utbildningar

VARFÖR?

För att höja kunskapen och kompetensen hos specialister med olika bakgrund.

VAD ÄR FÖR SYFTE?

Syftet med föreläsningar, seminarier, workshops och utbildningar är att öka medvetenheten om människohandel och våld, för att öka kunskap hos specialister med olika bakgrund för att de kan identifiera och ge stöd till offren för våld och människohandel och personer från riskzonen samt kunna hänvisa de rätt.

Vi pratar om olika typer av människohandel som sexuell exploatering, exploatering av arbetskraft, organ handling, organiserad tiggeri, exploatering i kriminella aktiviteter, mm.

Vi pratar också om  sexuella övergrepp och prostitution.

Vi kan också ta hand om specialister och erbjuder utbildningar för att förebygga och  förhindra yrkesutbrändhet. Vi kan erbjuda utbildningar eller föreläsningar om utbrändhet samt individuella samtal och handledning.

HUR KAN DU BOKA OSS?

Anmäla sin intresse  via mejl till elena.timofeeva@ncev.org

ÖKA MEDVETENHETEN 

Vi gör öppna föreläsningar, evenemang och information kampanjer om våld och människohandel för att öka medvetenheten och förebygga det i samhället. 

FÖREBYGGANDE ARBETE

        NCEV arbetar med riskgrupper genom specialanpassade utbildningar med utbildningsmaterial som är anpassat till olika målgrupper.

VILL DU SAMARBETA MED OSS, HÄNVISA EN PERSON eller BESTÄLLA UTBILDNING?

Kontakta oss via email: ncev@ncev.org om du vill:

1.Hänvisa en person som behöver hjälp i händelse av våld eller människohandel till oss

2.Boka en utbildning för specialister om identifiering, direkt stöd av offer för våld och människohandel

3.Boka en utbildning  om utbrändhet samband med yrke

VILL DU BE OM RÅD, FRÅGA ELLER TIPSA?

Man kan vara osäker om vissa situationer ibland. Du får skriva oss till ncev@ncev.org, fråga eller tipsa om situationer som gäller sexuell exploatering, våld och människohandel.

Glöm inte om att du kan tipsa polisen om du vet att något olagligt händer!

Close Menu