Elena Timofeeva

NCEV grundades av Elena Timofeeva vem har arbetat med frågeställningarna om våld mot kvinnor, våld i nära relationer och människohandel i 18 års tid. Från att hon var 16 år gammal engagerade sig Elena för utsatta människors situation som volontär för Kvinnorkriscentret i St. Petersburg (Ryssland), där hon engagerade sig i utåtriktade aktiviteter på St. Petersburgs gator kring information och akut hjälp riktade till kvinnor och HBTQ-personer. Elena har psykologexamen och studerade social entreprenörskap på Santa Clara universitet.

Hon arbetade på, bl.a., FN-organet IOM, International Organisation for Migration projektet för att grunda och bygga upp det första rehabiliteringscentret för människohandelsoffer i Ryssland. I projektet samarbetande IOM Ryssland med den ryska regeringen med utvecklingen av lagstiftning för människohandel i Ryssland. Tillsammans med kollegorna tog de fram ett rehabiliteringsprogram som innehöll en mängd olika arbetsmetoder med erfarenhet av trauma, depression, stress, PTSD samt hälsoproblem orsakade av traumatiska upplevelser. Detta program var och är fram till idag ett verktyg för specialister som arbetar med personer som utsatts för människohandel.

Elena grundade SafeHouse Foundation i 2009 för att stötta offer för våld och människohandel och öka medvetenheten om frågorna. Under de första nio åren hjälpte organisationen drygt 500 personer årligen.

Inom ramen för verksamheten samt samarbetade Elena och hennes kollegor med olika organisationer runtom i världen och utbildade proffs och specialister inom polisen, rättsväsendet, ideella och statliga organisationer, utländska ambassader och myndigheter i Ryssland och USA.

Elena stöttades i sitt arbete av Reach for Change och för sitt arbete med att förbättra villkoren för barn blev hon 2014 belönad med priset C10 Award som delades ut av Reach For Change, Childhood Foundation och Sophie Stenberg Foundation med hjälp av H.M. Drottning Silvia.

NCEV grundades i Sverige med samma tanke för att motverka våld och människohandel i alla former.

Delphine Cartier

Delphine är en rådgivare specialiserad på sexuellt våld, människohandel för sexuell exploatering och prostitution. Delphine har tidigare varit mentor och stödgruppsledare i olika föreningar som hjälper kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld, eller som har människohandlats för sexuell exploatering eller som har tagit sig ur prostitution. Då hon har bott i ett antal olika länder, erbjuder hon stöd och rådgivning på fyra olika språk; svenska, franska, engelska och spanska.

Rodrigo Munoz 

Rodrigo är hållbarhetsspecialist och specialiserar sig på affärsutveckling, SDG’s, filmmaking och klimatfrågor. 

Teresa Arellano

Teresa är Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Handledare och Lärare i Psykoterapi. Hon är klinisk psykolog som har arbetat i drygt 35 år som klinisk verksam i olika arbetsområde. Hon arbetar med utbildning och handledning av personalen inom psykiatrin, psykosvården, rehabilitering och kriminalvård.

Teresa har jobbat med tortyroffer från Sydamerika, svårt traumatiserade krigsflyktingar och våldtagna kvinnor från krisdrabbade länder eller från diktaturer. Samtidigt arbetat med patienter med sexuella övergrepp i barndom.

Alejandro Munoz

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, har arbetat mer än 30 år i Sverige inom vuxenpsykiatri och numera inom Primärvården.

Har arbetat med patienter som har varit utsatta för tortyr och sexuellt övergrepp.

Close Menu