Nationellt centrum mot mänsklig exploatering och våld

Vi motverkar sexuellt våld och mänsklig exploatering 

NCEV är en partipolitiskt och religiöst obunden, fristående, ideell förening, vars ändamål är att motverka mänsklig exploatering i alla dess former. Vi ger direkt stöd till offer för sexuellt våld, prostitution och människohandel, arbetar förebyggande och utbildar yrkesverksamma. 

NCEV OM Människohandel och våld

NCEV arbetar att bekämpa alla typer av våld och utnyttjande som, t.ex., sexuell exploatering, arbetskraftsexploatering, utnyttjande  inom organiserad brottslighet och tiggeri, organ handling, mm.

Eftersom det finns en tydlig koppling mellan olika typer av våld som i många fallen leder till situationer av människohandel och exploatering måste alla typer av våld bekämpas och förebyggas.

Vi arbetar att göra det genom att bryta destruktiva normer i samhället, att utbilda specialister, att nå riskgrupper och ge direkt stöd för personer som har utsatts för sexuellt våld, utnyttjats i prostitution och människohandel och som behöver för att börja på nytt.

Fakta om människohandel

Enligt Global Slaveri Index är 40,3 miljoner människor befinner sig i   människohandel.

71% av dem är kvinnor, 29% är män. Varje land i världen påverkas av människohandel. Barn utgör nästan en tredjedel av alla offer för människohandel över hela världen.

U.S. Department of Labor har identifierat 148 varor från 75 länder som görs av tvångs- och barnarbete.

Antalet offer är större än statistikföreställningar. Många personer som är prostituerade är offer för människohandel. Bland ursprungsländer av offren som identifierades i Sverige är Nigeria, Rumänien, Afghanistan, Ungern, Marocko, Bulgarien, Vietnam, Kina, m.m.

15,000 är uppskattat antal personer som bor i modern slaveri i Sverige enligt Global Slaveri Index.

Kontakta oss: ncev@ncev.org

Close Menu